امروز جمعه ۰۰/۱/۲۷

مدیریت و توسعه صادرات

 

صاحب امتیاز : شرکت شهرکهاي صنعتی استان قم  

عنوان کتاب : مدیریت و توسعه صادرات

پدیدآورندگان: معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهاي صنعتی استان قم

ناشر: آیین محمود

ویراستار: ملیکا جعفري

طراح و صفحه آرا: مرضیه نظري

نوبت چاپ: اول- 1393

مسیر مدیران موفق

21 مدیر و کارآفرین موفق استان قم

 

گردآوری و نگارش: واحد صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان قم

ویراستار: نرجس شم آبادی

ناشر: قم، آیین محمود

سال و نوبت چاپ: بهار 1391 - چاپ اول

برنامه‌ها وسياست هاي توسعه صنايع كوچك و متوسط

(با بررسی 7 کشور دنیا) گردآوري و تدوين: سعيد صادقي، روح الله ابراهيمي، وحيد آشتياني

ويراستار فني: مسعود شفیعی، مهدي ايلانلو، محمد تقي اكبري

ناظر فني: مجتبي اشجعي

گروه مترجمين: حامد كيان مهر، رامین دانش، ابوالفضل معرفی، رضا میهمی، محمد تقی اکبری

 امور رایانه: حسين بيك زاده، ، سيد ابراهيم سجادپور ، امیر ولی، مهدی نجفی، مرضیه نظری

ناشر: قم، آيين محمود

سال و نوبت چاپ :  بهار 1392- چاپ اول