امروز جمعه ۰۰/۱/۲۷

برنامه‌ها وسياست هاي توسعه صنايع كوچك و متوسط

(با بررسی 7 کشور دنیا) گردآوري و تدوين: سعيد صادقي، روح الله ابراهيمي، وحيد آشتياني

ويراستار فني: مسعود شفیعی، مهدي ايلانلو، محمد تقي اكبري

ناظر فني: مجتبي اشجعي

گروه مترجمين: حامد كيان مهر، رامین دانش، ابوالفضل معرفی، رضا میهمی، محمد تقی اکبری

 امور رایانه: حسين بيك زاده، ، سيد ابراهيم سجادپور ، امیر ولی، مهدی نجفی، مرضیه نظری

ناشر: قم، آيين محمود

سال و نوبت چاپ :  بهار 1392- چاپ اول