امروز یکشنبه ۰۱/۴/۵

اتحادیه بافندگان، تولید و فروش فرش دستباف قم

نشانی: قم، خیابان 19 دی (باجک)، کوچه شماره 3

شماره تماس: 37757336-025

شماره فاکس: 37757315-025

رئیس اتحادیه: آقای غلامرضا اخوان