امروز پنجشنبه ۰۳/۵/۴

انجمن هنرمندان طراح و نقاش فرش دستباف قم

نشانی: قم - چهار راه بازار - پاساژ حجت - طبقه6 - پلاک367

تلفکس: 37726683-025

تلفن همراه: 09122518194

رئیس انجمن: آقای علی اصغر خوشگفتار مقدم