امروز شنبه ۰۱/۴/۴

انجمن هنرمندان طراح و نقاش فرش دستباف قم

نشانی: قم - چهار راه بازار - پاساژ حجت - طبقه6 - پلاک 1/379

تلفکس: 37726683-025

رئیس انجمن: آقای علی اصغر خوشگفتار مقدم