امروز پنجشنبه ۰۳/۵/۴

اتحادیه فرش دستباف روستایی قم

نشانی: قم - خیابان 19 دی (باجک) - کوچه 32 - پلاک 3

شماره تماس: 37715700-025

شماره فکس: 37722611-025

مدیرعامل: آقای مجید اخوان