امروز پنجشنبه ۰۳/۵/۴

شورای مزد فرش دستباف استان قم

شورای کارشناسی مزد فرش دستباف قم یک تشکل منحصر به فرد در سطح کشور است که در آن کارشناسان خبره و معتمد فرش دستباف قم، مسئولیت تعیین دستمزد بافندگان فرش دستباف را برعهده دارند.
این الگوی موفق در خوشه فرش دستباف قم باعث شده که هم تولید کننده و هم بافنده فرش دستباف از این شورا و از این نوع تعیین دستمزد رضایت نسبی داشته و شورای مزد را به عنوان یک مرجع ذیصلاح به رسمیت بشناسند.