امروز پنجشنبه ۰۳/۵/۴

دبیرخانه خوشه های فرش دستباف

فهرست مطلب

فرش دستباف یکی از مهم‌ترین محصولات صادراتی از سالیان دور به عنوان نماد معرفی کشور و یکی از شاخص های شناخت فرهنگ ملی ایران به شمار می رود.
 توسعه و رونق این هنر-صنعت، آثار مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، ایجاد ارزش افزوده و درآمد ارزی و افزایش صادرات و همچنین رونق و توسعه زندگی روستایی از مزیت های این صنعت است.
هم اكنون 21 استان كشور مرحله شناسايي تجمع كسب و كار فرش دستباف را انجام داده و از اين تعداد استان های قم، خراسان شمالی، گلستان و ایلام مرحله پياده سازي مدل خوشه كسب و كار را آغاز كرده‌اند، كه اين نشان از ظرفيت بالاي كشور در هنر- صنعت فرش دستباف است.
خوشه کسب وکار به مجموعه ای از واحدهای کسب وکار اطلاق می شود که در یک منطقه جغرافیایی و یک گرایش صنعتی متمرکز شده و با همکاری و تکمیل فعالیت های یکدیگر، به تولید و عرضه تعدادی کالا و خدمات می پردازند و از چالش ها و فرصت های مشترک برخوردارند.
عموماَ خوشه ها تعداد زیادی واحدهای اقتصادی خرد، کوچک، متوسط و حتی بزرگ را دربرمی گیرند که از نظر جغرافیایی، این واحدها می توانند در سطح روستا و یا شهرستان پراکنده باشند.
هیچ کشوری در همه رشته های صنعتی و اقتصادی دارای مزیت نیست، لذا در همه زمینه های دارای خوشه های کسب و کار نیست. به بیان دیگر خوشه هائی که دارای مزیت نسبی در کشور باشند، می توانند موتور محرکه اقتصاد ملی ومنطقه ای باشند. تولید وصادرات فرش دستباف از جمله کسب وکارهای مزیت دار در کشور ما می باشد.