امروز دوشنبه ۹۹/۸/۵

قوانین و مقررات

فهرست مطلب

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ :

در اجراي بند (ح) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و براي حفاظت مؤثر و به موقع از محصولات داخلي كه در معرض لطمه ناشي از كاهش قيمت غير متعارف محصولات مشابه خارجي قرار می‌گیرند، به دولت اجازه داده می‌شود به پيشنهاد وزير بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد ظرف ده روز به شرح زير اقدام نمايد: از محصولات خارجي كه با قيمت غير متعارف و يا تسهيلات غير عادي به كشور وارد می‌شوند ما به‌التفاوت اخذ نمايد. سیاست‌های جبراني و ضد بازار شكني لازم را اتخاذ و اجرا نمايد (ماده ۱۳). 

قوانین بیمه

قوانین مربوط به بیمه در ایران مواردی را چون الزام دولت برای پرداخت رایانه و کمک‌های دیگر در جهت اشتغالزایی را مطرح می­کند. به عنوان مثال، به منظور تثبیت اشتغال موجود، کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان‌ها می‌تواند بیست درصد از تسهیلات را به بنگاه‌های کوچک که برای تأمین نقدینگی مشکل دارند، اختصاص دهد، در ذیل برخی موارد و قوانین مرتبط اشاره می­گردد:

قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان دارای حداکثر پنج کارگر :

از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‌نمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.

قانون استفساریه اصلاحیه تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰:

کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور مخل سلامت » مناطق بد آب و هوا» که به طور فصلی در این قبیل مشاغل کار می­کنند، نظیر کارگران کوره پزخانه ها، کارگران فصلی کارخانجات قند یا سایر مواد غذایی و آن دسته از کارگرانی که بدون میل و اراده موقتاً کار خود را از دست می‌دهند ولیکن در ادامه کار، در همان کارگاه یا کارگاه‌های مشابه شاغل در مشاغل سخت و زیان آور می‌شوند با وجود انقطاع فصلی یا موقت مشمول مزایای تبصره (2) الحاقی به ماده (76) قانون تأمین اجتماعی می­گردند.