امروز دوشنبه ۹۹/۸/۵

قوانین و مقررات

فهرست مطلب

    تصویب نامه راجع به تمدید مدت معافیت کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار.

تصویب نامه راجع به اختیارات هیئت وزیران در خصوص وضع و اصلاح آیین نامه‌های پیش بینی شده در قانون کار (مصوب ۱۳۶۹ ).
آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین.
اصلاح آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین مصوبه.

به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی کشور:

    به منظور تثبیت اشتغال موجود، کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان‌ها می‌تواند بیست درصد از تسهیلات را به بنگاه‌های کوچک که برای تأمین نقدینگی مشکل دارند اختصاص دهد (تبصره یک). همچنین پرداخت یارانه دولتی به طرحی تعلق خواهد گرفت که اشتغال پیش بینی شده در طرح که قبلاً به تصویب کار گروه اشتغال و سرمایه­گذاری استان رسیده است، در زمان بهره برداری و اجرا محقق شود (ماده 14). 

قوانین کار

برخی از مواد و اصل­های قانون کار، که به صورت مستقیم در ارتباط با بنگاه­های کوچک و متوسط می­شوند، عبارتند از:

    همگی کارکنان کارخانجات و بنگاه­های تولیدی، صنایع کشاورزی و صنایع خدماتی بایستی از قانون کار تبعیت کنند (ماده 1). 
    اگر هر کارگری توسط هر دادگاهی به دلیل ارتکاب از هر جرمی مجازات شود، کارفرما بایستی شغل او را تا زمان پایان مجازات وی حفظ کند و آن کارگر اجازه دارد به سرکار خود باز گردد (ماده 17). 
    قرارداد کار بین کارگر و کارفرما را هیچ یک از طرفین نمی­تواند به تنهایی لغو کنند و هر دو طرف باید در مورد لغو احتمالی قرارداد توافق نمایند اگر چه کارگر می­تواند بعد از یک ماه اطلاع، از کار خود استعفا دهد (ماده 35). 
    دستمزد یا حقوق کارگران نیمه وقت به نسبت کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می­شود (ماده 39). 
    اشتغال نوجوانان زیر 15 سال غیر قانونی است (ماده 79). 
    اشتغال نوجوانان بین 15 تا 18 سال منوط به انجام آزمایشات پزشکی و صدور گواهی سلامت برای کارگر است (ماده 80). 
    سطح حقوق یا دستمزد باید در قرار داد کار قید شود، بنگاه­های با کمتر از 10 نفر کارگر می­توانند در مورد سیستم دستمزد با کمیسیون کار مذاکره نمایند اما دستمزد آنها نمی­تواند کمتر از حداقل نرخ دستمزد که توسط کمیسیون کار در آخر هر بهمن ماه تنظیم می­شود، باشد.
    در بنگاه­های کمتر از 5 نفر کارگر، دولت هزینه بیمه برخی کارگاه­هایی که در زمینه معین فعالیت می­نمایند را پرداخت می­کند.