امروز دوشنبه ۹۹/۸/۵

قوانین و مقررات

فهرست مطلب

    قانون موافقتنامه ترجیحی با پاکستان: اهداف طرف‌های متعاهد از انعقاد اين موافقتنامه عبارتند از:
    تقويت روابط اقتصادي و سياسي ميان طرف‌های متعاهد.
     افزايش حجم تجارت كالا بين طرف‌های متعاهد.
    ايجاد محيطي قابل پیش بینی‌تر و امن‌تر براي رشد پايدار تجارت بين طرف‌های متعاهد.
    تقويت و گسترش تدريجي اين ترتيبات تجاري ترجيحي.
    گسترش تجارت دو جانبه از طريق جست و جوي حوزه‌های جديد همكاري.
    تسهيل متنوع سازي كالاهاي مبادله شده بين طرف‌های متعاهد.
    تشويق رقابت بيشتر در ميان مؤسسات تجاري خود.
    بدين ترتيب كمك به توسعه و گسترش تجارت دو جانبه و جهاني به طور هماهنگ، از طريق حذف موانع فرا راه تجارت (ماده 1). 
    قانون موافقتنامه بازرگانی و اقتصادی تکمیلی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا.
    در زمینه حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌ها، هیچ یک از طرف‌های متعاهد نباید در مورد محصولات طرف متعاهد دیگر حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات‌ها به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها اخذ کند. میزان حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات‌ها طبق قوانین و مقررات جاری هر یک از دو طرف متعاهد خواهد بود.

اهداف موافقتنامه میان دو کشور به قرار زیر است:

الف) ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی به منظور دستیابی به تکمیل روابط اقتصادی که به بسط و متنوع ساختن تجارت متقابل کالایی در شرایط رقابت منصفانه بین طرف‌های متعاهد کمک نماید.

ب) حذف تدریجی موانع تجاری، تعرفه­ها و محدودیت­های غیر تعرفه‌ای که در تجارت متقابل اثرگذار است و تسهیل مبادلات کالایی بین طرف‌های متعاهد.

پ) افزایش و ارتقاء روابط اقتصادی و بالا بردن استاندارد زندگی مردم هر دو کشور.

ت) ترغیب تکمیل روابط اقتصادی بین طرف‌ها.

ث) احترام به مقررات قانونی طرف‌ها و اصول و مقررات بین‌المللی و تعهدات ناشی از موافقتنامه های منطقه‌ای و چندجانبه ای که هر یک از طرف‌ها در آن‌ها عضویت دارند.

ج) توسعه تجارت بین طرف‌های متعاهد.

قوانین موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد با دولت جمهوری لهستان و دولت پادشاهی بحرین، تاجیکستان، بلغارستان، اندونزی و لهستان.

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان