امروز دوشنبه ۹۹/۱۲/۱۱

نهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف مشهد

عنوان نمایشگاه :
نهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف مشهد
 
زمان برگزاری :
تاریخ شروع : چهارشنبه- 1394-3-6 (27 مه 2015)
تاریخ پایان : یک شنبه- 1394-3-10 (31 مه 2015)
 
مکان برگزاری :
مشهد، انتهای بلوار وكيل آباد – بلوار نمايشگاه - محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد

تلفن روابط عمومی:

051-35005000