امروز دوشنبه ۹۹/۱۲/۱۱

نهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف اردبیل

عنوان نمایشگاه :
نهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف اردبیل
 
زمان برگزاری :
تاریخ شروع : دوشنبه- 1394-5-5 (27 ژوئیه 2015)
تاریخ پایان : جمعه- 1394-5-9 (31 ژوئیه 2015)
 
مکان برگزاری :
اردبیل، محل دائمی نمایشگاه بین المللی اردبیل