امروز دوشنبه ۰۳/۲/۳

سیزدهمین نمایشگاه فرش دستباف ابریشم مراغه

زمان برگزاری:

تاریخ شروع : دوشنبه- 1394-5-5 (27 ژوئیه 2015)
تاریخ پایان : شنبه- 1394-5-10 (1 آگوست 2015)


مکان برگزاری:

مراغه، سالن ورزشی حجاب